ทั่วไป

 

Error Code Canon Mx366

รวม Error Code Canon mx366 และรุ่นที่ใกล้เคียง

1.U051,U052,U053,U059  ความผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก ตลับหมึกอาจจะไม่ได้ถูกติดตั้งหรือไม่สามารถใช้กับเครื่องรุ่นนี้ได้  วิธีแก้

วิธีแก้ไขเบื้องต้น ทำความสะอาดลายวงจนถอดตลับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่หายอาจเกิดจากตลับหมึกเสียหรือหน้าสัมผัสของเครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

2.U075,U076 ความผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก ตลับหมึกไม่ได้ถูกติดตั้งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขเบื้องต้น ทำความสะอาดลายวงจนถอดตลับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่หายอาจเกิดจากตลับหมึกเสียหรือหน้าสัมผัสของเครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

3.U140 ความผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก ตลับหมึกที่ใช้ไม่เหมาะสม

วิธีแก้ไขเบื้องต้น ทำความสะอาดลายวงจนถอดตลับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่หายอาจเกิดจากตลับหมึกเสียหรือหน้าสัมผัสของเครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

4.U150 ความผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก

วิธีแก้ไขเบื้องต้น ทำความสะอาดลายวงจนถอดตลับออกแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่หายอาจเกิดจากตลับหมึกเสียหรือหน้าสัมผัสของเครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลได้

5.U162 ไม่สามารถอ่านระดับน้ำหมึกได้อย่างถูกต้อง ( ฟ้องหมึกหมด )

วิธีแก้ไขเบื้องต้น กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ 15 วินาที

6.U163 ไม่สามารถตรวจสอบระดับน้ำหมึกได้อย่างถูกต้อง ( ฟ้องหมึกหมด )

วิธีแก้ไขเบื้องต้น กดปุ่ม Stop/Reset ค้างไว้ 15 วินาที

7. Error 5B00 เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

วิธีแก้ไขเบื้อต้น  อาการนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ทำงานผิดพลาดต้องนำมาให้ช่างเช็คว่าเกิดปัญหาจากส่วนใดของเครื่องพิมพ์

8.B200 เกิดข้อมผิดพลาดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์

วิธีการแก้ไขเบื้องต้น ถอดสายไฟและสาย USB ออก แล้วเสียบใหม่

------------------------------------------

An Error Message Is Displayed on the LCD

Check ink  U051/U052/U053/U059 

The FINE Cartridge may not be installed properly, or the Cartridge may not be compatible with this machine.

Open the Scanning Unit (Cover) and install the appropriate FINE Cartridge. After that, push the Ink Cartridge Locking Cover until it clicks into place, then close the Scanning Unit (Cover).

If the error is not resolved, the FINE Cartridge may be damaged. Contact the service center.

------------------------------------------

Check ink U075/U076 Make sure that each FINE Cartridge is installed in the correct position.

------------------------------------------

Check ink U140

Appropriate FINE Cartridge is not installed.

Printing cannot be executed because the FINE Cartridge is not compatible with this machine.

Install the appropriate FINE Cartridge.

If you want to cancel printing, press the machine's Stop button.

------------------------------------------

Check ink U150

The FINE Cartridge cannot be recognized.

Replace the FINE Cartridge.

If the error is not resolved, contact the service center.

------------------------------------------

Check ink  U162

The ink may have run out.

The function for detecting the remaining ink level will be disabled since the ink level cannot be correctly detected.

If you want to continue printing without this function, press the machine's Stop button for at least 5 seconds.

Canon recommends to use new genuine Canon cartridges in order to obtain optimum qualities.

Please be advised that Canon shall not be liable for any malfunction or trouble caused by continuation of printing under the ink out condition.

------------------------------------------

Check ink  U163

The ink has run out.

Replace the ink cartridge and close the Scanning Unit (Cover).

If printing is in progress and you want to continue printing, press the machine's Stop button for at least 5 seconds with the ink cartridge installed. Then printing can continue under the ink out condition.

The function for detecting the remaining ink level will be disabled.

Replace the empty ink cartridge immediately after the printing. The resulting print quality is not satisfactory, if printing is continued under the ink out condition.

------------------------------------------

Printer error has occurred  5B00

The machine error has occurred.

Contact the service center.

------------------------------------------

Printer error has occurred Contact service center B200.

Turn off the machine, and unplug the power cord of the machine from the power supply.

Contact the service center.

------------------------------------------

ช้อมูลจาก Canon

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.