ทั่วไป

 

การติดตั้งไดร์เวอร์ Epson L3110,Installing the Epson L3110 driver

ยังไม่ต้องเสียบสาย USB จากนั้นใส่แผ่นไดร์เวอร์และโปรแกรมจะขึ้นมาให้ติดตั้งหากไม่ขึ้นให้เข้าไปที่ไดร์ของ CD-Rom / DVD-ROM หากไฟล์ชื่อ SETUP64 หรือ SETUP32 ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรม หากคอมพิวเตอร์ไม่มีช่องอ่านแผ่น CD ให้ดาวนโหลดได้ที่ 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด 

First of all, you need to insert the driver disk and the program will appear to install. If not, go to the CD-Rom / DVD-ROM drive. If the file is named SETUP64 or SETUP32, double click to open the program. If the computer doesn't have a CD reader, download it at


เมื่อคลิกเข้าไปที่ลิงค์ ในเมนู ระบบปฎิบัติการ ให้เลือกระบบปฎิบัติการที่ต้องการ  เลือกระบบให้ตรงกับที่เราใช้งานอยู่โดยปกติแล้วจะเป็น 64-bit โดยระบบจะตรวจโดยอัตโนมัติ หากไม่ขึ้นว่า ตรวจพบแล้ว เราต้องเลือกเอง  จากนั้นให้กดที่ Drivers  


จะมีรายการขึ้นมาให้เราดาวนโหลดสำหรับรุ่งนนี้จะมีไดร์เวอร์ที่เราต้องใช้อยู่ 2 อัน คือ 
Epson Web Installer ติดตั้งผ่านเว็บต้องต่ออินเน็ต
Scanner Driver for Windows  คลิกอันนี้หากต้องการโหลดไดร์เวอร์สแกนเนอร์ แต่ให้ติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นก่อน
Printer Driver for Win 64bit  คลิกเพื่อต้องการติดตั้งไดร์เวอร์ปริ้นเตอร์  

There will be a list coming up for us to download. For this morning there will be 2 drivers that we need to use:
Epson Web Installer requires internet access.
Scanner Driver for Windows Click this if you want to download a scanner driver. But install the print driver first
Printer Driver for Win 64bit. Click to install the printer driver.


หน้าดาวน์โหลดให้คลิก Accept
Download page, click Accept


เราจะได้ไฟล์ L3110_x64_262JAUsHomeExportAsiaML มาหรือชื่ออื่นๆในรูปแแบชิปให้ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเริ่มการติดตั้ง

We will get the file L3110_x64_262JAUsHomeExportAsiaML. Or another name in the form of a chip, double click to start the installation.


จะมีหน้าขึ้นมาแจ้งรุ่นเครื่องที่เราต้องการลง และมีเมนูให้เราเลือก
-จัดตั้งให้เป็นเครื่องพริ้นเตอร์หลัก  ติ๊กเพื่อต้องการให้เครื่องพิมพ์เป็นเครื่องแรกหากเราติ๊กเป็เนครื่องแรกทุกโปรแกรมที่เราจะสั่งพิมพืจะขึ้นเครื่องพิมพ์ที่เราเลือกทุกโปรแกรม 
-อัเดทซอฟต์แวร์อัตโนมัติ  ติ๊กเพื่อให้โปรแกรมอัตเดทอัตโนมัติ แนะนำให้อัพเดทเอง
เมื่อเสร็จแล้วกดที่ OK

There will be a page showing the model of the machine that we want to install. And there is a menu for us to choose from
- Established as the main printer Check to want the printer to be the first machine. If we tick the first check box, every program that we will add to display the printer that we selected for every program.
- Automatic software updates Check to make the automatic dating program Recommend updating yourself
When finished, click on OK.


เลือกภาษาที่ต้องการและคลิก ตกลง

Select the desired language and click OK.


ติ๊กที่เห็นด้วยเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของโปรแกรมและคลิก OK
Check to agree to the terms of use of the program and click OK.


โปรแกรมจะแจ้งให้เราเชื่อมต่อเครื่องพิมพืให้เสียบสาย USB รอสักครู่โปรแกรมจะค้นหาเครื่องพิมพ์ของเรา หากยังหาไม่เจอให้ลองปิดเครื่องและเปิดเครื่องใหม่หรือกดที่กำหนดเองดูชื่อ USB และตามด้วยชื่อรุ่นที่เราต้องการ 
The program will prompt us to connect the printer, plug in the USB cable. Wait a moment, the program will search for our printer. If still can't find it, try turning off the device and turning it back on or pressing Custom. See the USB name and follow the model name that we want.


การติดตั้งไดร์เวอร์และการจัดการช่องการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เสร็จสมบูรณ์ คลิกที่ OK
The driver installation and management of the printer connection box is complete. Click on OK.


บทความนี้เขียนโดย  https://www.general-a.net/  รูปภาพประกอบจาก epson  

บทความนี้เขียนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานเท่านั้นไม่ได้ต้องการละเมิดสิทธิ์ใดๆหากพบการละเมิดแจ้ง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ระบบที่รองรับ
Windows 10 32-bit, Windows 10 64-bit, Windows 8.1 32-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 8 32-bit, Windows 8 64-bit, Windows 7 32-bit, Windows 7 64-bit, Windows XP 32-bit, Windows XP 64-bit, Windows Vista 32-bit, Windows Vista 64-bit, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.10.x, Mac OS X 10.9.x, Mac OS X 10.8.x, Mac OS X 10.7.x, Mac OS X 10.6.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.3.x, Mac OS X 10.2.x, Mac OS X 10.1.x, Mac OS X 10.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.14.x, Mac OS X 10.15.x

Comments powered by CComment

Please publish modules in offcanvas position.